NCK
  • Niskie zapasy krwi grup ZERO plus
  • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Cennik szkoleń

Odpłatność za szkolenia w 2018 r.

 


Koszt szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa
1. Kurs dla pielęgniarek w zakresie podstawowym 200,00 PLN
2. Kurs dla pielęgniarek w zakresie uzupełniającym 130,00 PLN
Należność za szkolenie winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 


Koszt 2-tygodniowego szkolenia z egzaminem w celu uzyskania uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych dla 1 osoby w roku 2018 wynosi 2500,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 


Koszt szkolenia pracowników banków krwi w 2018 roku wynosi:
1. 2 - dniowe szkolenie podstawowe 405,00 PLN/osoba
2. 1 - dniowe szkolenie uzupełniające 130,00 PLN/osoba
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

Cennik szkoleń 2018r.

Lublin, 30.04.2018r.

Partnerzy

facebook