NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • Pamietaj

Cennik szkoleń

Odpłatność za szkolenia w 2018 r.

 


Koszt szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa
1. Kurs dla pielęgniarek w zakresie podstawowym 200,00 PLN
2. Kurs dla pielęgniarek w zakresie uzupełniającym 130,00 PLN
Należność za szkolenie winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 


Koszt 2-tygodniowego szkolenia z egzaminem w celu uzyskania uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych dla 1 osoby w roku 2018 wynosi 2500,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 


Koszt szkolenia pracowników banków krwi w 2018 roku wynosi:
1. 2 - dniowe szkolenie podstawowe 405,00 PLN/osoba
2. 1 - dniowe szkolenie uzupełniające 130,00 PLN/osoba
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

Cennik szkoleń 2018r.

Cennik szkoleń 2019r.

Opłata za szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią winna być przekazana przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 

Lublin, 17.12.2018r.

Partnerzy

facebook