NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 Lublin
 
T: +48 81 532 62 75 do 77 - centrala
F:+48 81 532 53 18 - sekretariat 
T: +48 81 442 10 41 - sekretariat
M: +48 535 735 100  - telefon alarmowy
E-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

 

Rejestracja dawców
T: +48 81 442 10 40  
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 104

Godziny rejestracji dawców
7:00-13:30 poniedziałek, środa, piątek
7:00-17:00 wtorek, czwartek
7:30-11:30 sobota

Gabinet Lekarski
T:+48 81 532 62 75 do 77 w. 105

Dział Dawców i Pobierania
81-532 62 75 do 77 w. 127
81-532 62 75 do 77 w. 130 - Kierownik

Ekspedycja
81-532 62 75 do 77 w. 102
81-532 85 24 czynne całą dobę
81-442 10 45 fax czynne całą dobę
535 535 010 telefon alarmowy

Dział Laboratoryjny
81-532 62 75 do 77 w. 145 - Kierownik

Pracownia Badań Konsultacyjnych
81-532 62 75 do 77 w. 103 czynne całą dobę
81-442 10 46 tel./fax czynny całą dobę
535 735 200 telefon alarmowy
81-532 62 75 do 77 w. 159 - Kierownik

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 109
M: +48 535 612 493 - Kierownik

Pracownia Hematologii i Koaguologii 
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 110
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 129
M: +48 535 612 496 - Kierownik 


Pracownia Czynników Zakaźnych oraz Krwinek Płytkowych i Białych
T: +48 81 532-62-75 do 77 w. 141, 142
T: +48 81 532-62-75 do 77 w. 144
T: +48 81 532-62-75 do 77 w. 150 (badania HLA)
T: +48 81 534-74-73

Dział Preparatyki
81-532 62 75 do 77 w. 124
81-532 62 75 do 77 w. 125 - Kierownik

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
81-532 62 75 do 77 w. 113

Dział Zapewnienia Jakości
81-532 62 75 do 77 w. 112 - Kierownik
81-532 62 75 do 77 w. 114 - Pracownia Cytometrii Przepływowej
81-532 62 75 do 77 w. 115 - Pracownia Kontroli Jakości, Laboratorium Kontrolne

Dział Służb Pracowniczych
81-532 62 75 do 77 w. 121
81-532 62 75 do 77 w. 120 - Kierownik

Dział Administracyjno-Ekonomiczny
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 118
F: +48 81 532 89 32 tel./fax

Dział Zamówień
81-532 62 75 do 77 w. 119
81-442 11 90

Dział Finansowo - Księgowy
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 131, 132
T: +48 81 442 10 43
E-mail: ksiegowosc@rckik.lublin.pl

Inspektor ds. BHP i Ppoż
81-532 62 75 do 77 w. 122

Inspektor ds. Ochrony Danych
M: +48 535 835 300
E-mail: iodo@rckik.lublin.pl


Sekcja Informatyczna
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 140
 
Dział Promocji i Marketingu
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 116
M: +48 606 267 192
E-mail: promocja@rckik.lublin.pl
 
Ośrodek Dawców Szpiku
T: +48 81 532 62 75 do 77 w. 150
T: +48 81 442 17 54
E-mail: ods@rckik.lublin.pl

Partnerzy

facebook