NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na: Zadanie I: Dostawa zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych -4 sztuki, Zadanie II: Dostawa zgrzewarek ręcznych mobilnych– 6 sztuk. Składanie ofert do 12.12.2017 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę:

Zadanie I: Dostawa zgrzewarek dieleketrycznych stacjonarnych - 4 sztuki
Zadanie II: Dostawa zgrzewarek reczcznych mobilnych - 6 sztuk

Składanie ofert do 12.12.2017 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/50/17

SIWZ

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook