NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski.. Składanie ofert do dnia 10.05.2018r. godz. 12:00

Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/09/18

Termin składania ofert do dnia 10.05.2018 r. godz. 1200

ogłoszenie

SIWZ

załączniki 1-6 i 8

wzór umowy załącznik nr 7

dokumentacja projekt budowlany

dokumentacja projekt wykonawczy

dokumentacja specyfikacje

dokumentacja przedmiary

Zmiana treści SIWZ z 25.04

Załącznik Nr 1 zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Logotypy Funduszy Unijnych 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

Partnerzy

facebook