NCK
  • zmniejszone zapasy krwi grup 0 minus i A minus
  • podziekowania
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

W skład Działu wchodzą pracownie:

- Pracownia Biologii Molekularnej
- Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły

●   Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia prowadzi diagnostykę wirusologiczną technikami biologii molekularnej.
Wykonywane badania:

- RNA-HCV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby tybu C ( HCV),
- DNA-HBV   -  DNA wirusa zapalenia wątroby tybu B ( HBV),
- RNA-HIV    -  RNA ludzkiego wirus upośledzenia odporności ( HIV),
- DNA B19V –  DNA parvowirusa B19,
- RNA HAV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby tybu A ( HAV),

Badania wykonywane są dla dawców krwi także komercyjnie.
Pracownia bierze udział w zewnętrznych programach oceny jakości badań :

- EDCNet ( NRL, Australia ) ,
- Quality Control for Molecular Diagnostics, Scotland,
- INSTAND ev., Germany,

●   Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły
Pracownia prowadzi diagnostykę wirusologiczną i w kierunku kiły metodami serologicznymi
Wykonywane badania: 

- HBsAg       - antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ),
- anty-HCV – przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C ( HCV ),
- anty-HIV-1/HIV-2  - przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności  ( HIV1 i HIV2 ),
- anty-Treponema pallidum – przeciwciała przeciwko krętkowi blademu -Treponema pallium ( kiła),
- anty-HBs   - przeciwciała przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby B (HBV).

Pracownia bierze udział w zewnętrznych programach oceny jakości badań :

- EDCNet ( NRL, Australia ) ,
- LABQUALITY, Finland.

Partnerzy

facebook