NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 


 Zatrudni: Kierownika Pracowni Badań Konsultacyjnych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza,
 • specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub transfuzjologii klinicznej,
 • uprawnień serologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy własnej, odporności na stres,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych

Lublin, 07.08.2019 r.

 


 

Zatrudni: Lekarzy

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • kwalifikacja krwiodawców do oddania krwi w siedzibie firmy oraz na akcjach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK na terenie województwa lubelskiego
 • zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia

 

Lublin, 01.08.2019 r.


 

Zatrudni: Pielęgniarki / pielęgniarzy lub ratowników medycznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia szkoły na kierunku pielęgniarstwo / ratownik medyczny
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • praca polegająca na administracyjnej obsłudze oraz poborze krwi podczas akcji wyjazdowych krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą RCKiK

 

Lublin, 26.02.2019 r.


 

Zatrudni: Pielęgniarkę

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • współpracę z firmami audytorskimi
 • kierunkowego wykształcenia,
 • aktualne prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole,
 • łatwego nawiązywania kontaktów,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie i/lub w zespole wyjazdowym na akcje poboru krwi
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

 

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 01.08.2019 r.

Partnerzy

facebook