NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego RCKiK w Lublinie zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 82. Przyjmowanie ofert do dnia 10.05.2018 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego RCKiK w Lublinie zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 82.

Przyjmowanie ofert do dnia 10.05.2018 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/11/18

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Logotypy Funduszy Unijnych 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

Partnerzy

facebook