NCK
  • zmniejszone zapasy krwi grup 0 minus i A minus
  • podziekowania
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zatrudni


lekarza medycyny na stanowisku Kierownika Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku

 


lekarza medycyny

Od kandydatów oczekujemy:
-      wykształcenia wyższego medycznego lekarskiego,
-      prawa wykonywania zawodu lekarza,
-      dobrej znajomości obsługi komputera,
-      dobrego stanu zdrowia,
-      umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej i zespołu,
-      łatwego nawiązywania kontaktów,
-      samodzielności w podejmowaniu decyzji,
-      sumienności, odpowiedzialności, komunikatywności, kreatywności.

Warunki pracy:
-      miejsce pracy - teren województwa lubelskiego -  kwalifikacja dawców do oddania krwi w siedzibie RCKiK w Lublinie i/lub w zespole wyjazdowym,
-      forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenia
-      wymiar zatrudnienia – pełny etat lub do uzgodnienia

 


pracownika na stanowisko asystenta w Dziale Laboratoryjnym w Pracowni Badań Konsultacyjnych

Kandydat do pracy powinien posiadać kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:
-      wykształcenie wyższe; tytuł diagnosty laboratoryjnego,
-      uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych,
-      umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
-      odporność na stres,
-      dobra organizacja pracy,
-      precyzja, dokładność.

Warunki pracy:
-      miejsce pracy - Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 8,
-      forma zatrudnienia – umowa o pracę
-      wymiar zatrudnienia – pełny etat
-      praca przy komputerze

 


2 pracowników na stanowisko asystenta w Dziale Laboratoryjnym w Pracowni Badań Konsultacyjnych

Kandydat do pracy powinien posiadać kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:
-      wykształcenie wyższe; tytuł diagnosty laboratoryjnego,
-      umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
-      odporność na stres,
-      dobra organizacja pracy,
-      precyzja, dokładność.

Warunki pracy:
-      miejsce pracy - Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 8,
-      forma zatrudnienia – umowa o pracę
-      wymiar zatrudnienia – pełny etat
-      praca przy komputerze

 


pracownika na stanowisko kierowcy

Kandydat do pracy powinien posiadać kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:
-      prawo jazdy kategorii B, D, E+ uprawnienia do przewozu osób i rzeczy (zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób i rzeczy),
-     ważna karta kierowcy do tachografu cyfrowego,
-     zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,
-     świadectwo kwalifikacji zawodowej,
-     minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy,

Warunki pracy:
-      miejsce pracy - teren województwa lubelskiego,
-      forma zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo
-      wymiar zatrudnienia – pełny etat

 


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 7.30-14.30 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2015r.,  poz.2135 ze zm.)."

Lublin, 8.06.2017 r.

Partnerzy

facebook