NCK
 • Niskie zapasy krwi grup ZERO plus
 • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


 

Zatrudni: Specjalistę ds. Prawnych

Miejsce pracy: Lublin 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zapewnianie wsparcia prawnego organom oraz poszczególnym działom RCKiK;
 • Udzielanie porad prawnych;
 • Przygotowywanie spotkań dyrekcji RCKiK ;
 • Sporządzanie projektów uchwał oraz protokołów ze spotkań dyrekcji RCKiK 
 • Monitoring zmian w prawie oraz przygotowywanie dokumentacji na potrzeby dyrekcji RCKiK;
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami państwowymi;

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie prawnicze;
 • Preferowane doświadczenie w administracji publicznej;
 • Znajomość problematyki ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem;
 • Dobra organizację pracy;
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i nastawienie na współpracę;

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Zatrudni: lekarzy do kwalifikacji dawców

Miejsce pracy: w  oddziałach RCKiK (Biała Podlaska, Puławy, Tomaszów Lubelski)

Wymiar czasu: około 4 godziny dziennie

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego medycznego lekarskiego,
 • prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • dobrej znajomości obsługi komputera,
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej
 • łatwego nawiązywania kontaktów,
 • samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • sumienności, odpowiedzialności, komunikatywności, kreatywności.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy w oddziałach RCKiK w Białej Podlaskiej lub Tomaszowie Lubelskim lub Puławach i/lub w zespole wyjazdowym na akcje
 • forma zatrudnienia – umowa zlecenia
 • wymiar zatrudnienia – około  4 godzin dziennie
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;

Zatrudni: Starszego specjalistę ds. administracji

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynacja pracy działu;
 • Zapewnianie wsparcia zespołowi oraz poszczególnym działom RCKiK;
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami;
 • Administrowanie zasobami majątkowymi Regionalnego Centrum;
 • Nadzór nad mieniem i sprawowanie kontroli nad właściwym gospodarowaniem składnikami majątkowymi;
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką transportową;
 • Nadzór nad zapewnieniem obiektom użytkowym Regionalnego Centrum dostawy energoelektrycznej, ciepłej wody a także wywozu śmieci i utylizacji odpadów;
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa i higieny warunków pracy;

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ;
 • Dobra organizację pracy;
 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;
 • Umiejętność działania w ramach czasowych z nastawieniem na wielozadaniowość;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i nastawienie na współpracę;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 02.10.2018 r.

Partnerzy

facebook