NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • Pamietaj

Przetargi aktualne

1. Dostawa materiałów zużywalnych do systemu 3S Safe Sampling System do archiwizacji próbek krwi dawców, dla 140.000 donacji, wraz z dzierżawą automatycznego systemu archiwizacji próbek osocza jako system back – up

Więcej informacji

2. Dostawa zestawów do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19

Więcej informacji

3. Dostawa sprzętu medycznego

Więcej informacji

4. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

5. Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

6. Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych na analizatorze PK 7300

Więcej informacji

7. Dostawa sprzętu medycznego - 2 części

Więcej informacji

8. Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 części

Więcej informacji

Partnerzy

facebook