NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetargi aktualne

1. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

2. Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

3. Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz z workiem transferowym i systemem odpowietrzania na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

4. Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych na analizatorze PK 7300

Więcej informacji

5. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

6. Dostawa sprzętu medycznego - 2 części

Więcej informacji

7. Dostawa mieszadła hematologicznego

Więcej informacji

8. Dostawa minutników i termometrów do urządzeń chłodniczych

Więcej informacji

9. Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 części

Więcej informacji

10. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

11. Dostawa sprzętu medycznego – 2 części.

Więcej informacji

12. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

13. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

14. Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie.

Więcej informacji

15. Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 5 części.

Więcej informacji

Partnerzy

facebook