NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetargi aktualne

1. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYKARDIOLIPINOWYCH I PRZECIWCIAŁ ANTY-β2GLIKOPROTEINA I METODĄ MANUALNĄ. (ID 492369)

Więcej informacji

2. Dostawa odczynników do HLA (ID 492337)

Więcej informacji

3. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi( jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 510840)

Więcej informacji

4. Dostawa odczynników monoklonalnych płynnych (ID 485531)

Więcej informacji

5. Dostawa odczynników do wykonywania badań metodami serologicznymi w kierunku anty-HBs (ID 476942)

Więcej informacji

6. Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Separatory osoczowo-komórkowe) (ID 487081)

Więcej informacji

7. Dostawa staz bezlateksowych jednorazowego użytku (ID 485117)

Więcej informacji

8. Dostawa kompresów włókninowych

Więcej informacji

9. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z oddziałów terenowych oraz siedziby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

10. Dostawa płynów antykoagulacyjnych -2 części

Więcej informacji

11. Dostawa materiałów opatrunkowych

Więcej informacji

12. USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE. (ID 470014)

Więcej informacji

13. Dostawa odczynników: do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pulach osocza (...)

Więcej informacji

Partnerzy

facebook