NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0AB Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Struktura ogranizacyjna RCKiK w Lublinie

W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wchodzą:

1. Dział Dawców i Pobierania,

1.1. Rejestracja
1.2. Gabinety Lekarskie
1.3. Pracownia Pobierania
1.4. Stanowisko pielęgniarki koordynującej
1.5. Stanowisko pielęgniarki instruktażowej

2. Dział Laboratoryjny 

2.1. Pracownia Hematologii
2.2. Pracownia Koagulologii
2.3. Pracownia Biologii Molekularnej
2.4. Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły
2.5. Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
2.6. Pracownia Badań Konsultacyjnych
2.7. Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
2.8. Pracownia Immunizacji Dawców

3. Dział  Preparatyki

3.1. Pracownia Komórkowych Składników Krwi
3.2. Pracownia Osoczowych Składników Krwi

4. Dział Zapewnienia Jakości

4.1. Pracownia Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości
4.2. Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej
4.3. Pracownia Nadzoru Transfuzjologicznego
4.4. Pracownia Nadzoru Immunologii Transfuzjologicznej

5. Ośrodek Dawców Szpiku

6. Dział Ekspedycji

7. Dział Promocji Honorowego Krwiodawstwa

8. Dział Informatyczny

9. Dział Ekonomiczno- Administracyjny

10. Dział Zamówień

11. Dział Księgowości

12. Dział Służb Pracowniczych

13. Terenowy Oddział w Lublinie, Al. Kraśnicka

13.1. Pracownia Dawców i Pobierania z Rejestracją, Stanowiskiem Hematologii, Gabinetem Lekarskim i Pobieraniem
13.2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

14. Terenowy Oddział w Puławach

14.1. Pracownia Dawców i Pobierania z Rejestracją, Stanowiskiem Hematologii, Gabinetem Lekarskim i Pobieraniem
14.2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

15. Terenowy Oddział w Zamościu

15.1. Pracownia Dawców i Pobierania z Rejestracją, Stanowiskiem Hematologii, Gabinetem Lekarskim i Pobieraniem
15.2. Pracownia Preparatyki
15.3. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej. Ekspedycja

16. Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej

17. Terenowy Oddział w Chełmie

18. Terenowy Oddział w Kraśniku

19. Terenowy Oddział w Lubartowie

20. Terenowy Oddział w Łukowie

21. Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim

22. Terenowy Oddział we Włodawie

23. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora do Spraw  Jakości

24. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

25. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej

26. Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego

27. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

28. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw  Obronności

29. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw  Ochrony Przeciwpożarowej

Partnerzy

facebook