NCK
  • zmniejszone zapasy krwi grup 0 minus i A minus
  • podziekowania
  • rejestracja telefoniczna w ot lublin al. kraśnicka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Korupcja szkodzi zdrowiu

Struktura ogranizacyjna RCKiK w Lublinie

W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1. Dział Dawców i Pobierania Krwi,

1.1. Rejestracja Dawców
1.2. Gabinety Lekarskie
1.3. Pracownia Pobierania Krwi
1.4. Stanowisko pielęgniarki instruktażowej

2. Dział Analiz Lekarskich

2.1. Pracownia Analiz Lekarskich
2.2. Pracownia Skaz Krwotocznych

3. Dział  Preparatyki

3.1. Pracownia Preparatyki Krwi
3.2. Pracownia Zamrażania Składników Krwi
3.3. Pracownia Napromieniowywania Składników Krwi

4. Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

4.1. Pracownia Biologii Molekularnej
4.2. Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły

5. Dział Immunologii Transfuzjologicznej

5.1. Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
5.2. Pracownia Badań Konsultacyjnych
5.3. Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
5.4. Pracownia Immunizacji Dawców

6. Dział Zapewnienia Jakości

6.1. Pracownia Kontroli Jakości z Laboratorium Kontrolnym
6.2. Pracownia Nadzoru Serologicznego
6.3. Pracownia Nadzoru Transfuzjologicznego
6.4. Pracownia Cytometrii Przepływowej

7. Ośrodek Dawców Szpiku

8. Dział Ekspedycji
8a. Dział Promocji Honorowego Krwiodawstwa
8b. Dział Informatyczny

9. Dział Ekonomiczno- Administracyjny

10. Dział Zamówień

11. Dział Księgowości

12. Dział Służb Pracowniczych

13. Terenowy Oddział w Lublinie

13.1. Pracownia Dawców i Pobierania Krwi
13.2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

14. Terenowy Oddział w Puławach

14.1. Pracownia Dawców i Pobierania Krwi
14.2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

15. Terenowy Oddział w Zamościu

15.1. Pracownia Dawców i Pobierania Krwi
15.2. Pracownia Preparatyki Krwi
15.3. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
15.4. Ekspedycja

16. Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej

17. Terenowy Oddział w Chełmie

18. Terenowy Oddział w Kraśniku

19. Terenowy Oddział w Lubartowie

20. Terenowy Oddział w Łukowie

21. Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim

22. Terenowy Oddział we Włodawie

23. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora do Spraw  Jakości

24. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
24a. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej

26. Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego

27. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

28. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw  Obronności

29. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw  Ochrony Przeciwpożarowej

Partnerzy

facebook