NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8

NIP: 7122427252
REGON: 431029412
KRS: 0000003874

Centrala:
    tel. (81)5326275 do 77
Sekretariat:
    tel./fax. (81)5325318
    tel. (81)5326275 do 77 w. 42
     e-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

Główny Księgowy:
    tel./fax. (81)4421043
    tel. (81)5326275 do 77 w. 31

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości:
    tel. (81)5326275 do 77 w. 59

Radca Prawny:
    tel. (81)5326275 do 77 w. 54

Podległe Działy i Ośrodek Dawców Szpiku
Dział Dawców i Pobierania
    Kierownik Działu: tel. (81)5326275 do 77 w. 58
    Rejestracja Dawców: (81)4421040, (81)5326275 do 77 w. 38
    Pobieranie tel. (81)5326275 do 77 w. 20
Dział Preparatyki
    Kierownik Działu: tel. (81)5326275 do 77 w. 37 e-mail:
    Pracownia Komórkowych Składników Krwi: tel. (81)5326275 do 77 w. 47
    Pracownia Osoczowych Składników Krwi: tel. (81)5326275 do 77 w. 26

Dział Laboratoryjny
    Kierownik Działu: tel. kom. 535 612 330,  tel. (81)5326275 do 77 w. 45
    Z-ca kierownika Dział Laboratoryjnego ds. Hematologii i Koagulologii
    tel. kom. 535 612 496
    Z-ca Kierownika Działu Laboratoryjnego ds. Immunologii Transfuzjologicznej: 
    tel. kom. 535 612 493; tel. (81)5326275 do 77 w. 57
    Pracownia Biologii Molekularnej: tel. (81)5326275 do 77 w. 14
    Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły: tel. (81)5326275 do  77 w. 13 i 28
    Pracownia Hematologii: tel. (81)5326275 do 77 w. 12
    Pracownia Koagulologii: tel. (81)5326275 do 77 w. 40
    Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców: tel. (81)5326275 do 77 w. 18
    Pracownia Badań Konsultacyjnych: tel. (81)4421046, (81)5326275 do 77 w. 23
    Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych: tel. (81)5326275 do 77 w. 50
    Pracownia Immunizacji Dawców: tel. (81)5326275 do 77 w. 46

Ośrodek Dawców Szpiku
    Kierownik tel. (81)5325318
    Zastępca Kierownika tel. (81)4421754, tel. kom. 535592381

Dział Ekspedycji
    tel. (81) 5328524, (81)5326275 do 77 w. 34

Dział Zapewnienia Jakości
    Kierownik Działu: tel. kom. 535 612 371, (81)5326275 do 77 w. 55  
    Pracownia Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości tel. (81)5326275 do 77 w. 49
    Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej: tel. (81)5326275 do 77 w. 39
    Pracownia Nadzoru Immunologii Transfuzjologicznej: tel. (81)5326275 do 77 w. 57
    Pracownia Nadzoru Transfuzjologicznego: tel. (81)5326275 do 77 w. 55

Dział Ekonomiczno-Administracyjny
    tel./fax. (81)5328932
    tel. (81)5326275 do 77 w. 51

Dział Zamówień
    Kierownik Działu: tel. (81) 5326275 do 77 w. 35, (81) 4421190

Dział Księgowości
    tel. (81) 5326275 do 77 w. 30
    tel. (81) 4421044

Dział Służb Pracowniczych
    tel. (81) 5328932
    tel. (81) 5326275 do 77 w. 52 lub 53

Podległe Terenowe Oddziały
Oddział 21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57/65
    tel. (83) 3450679
Oddział 22-100 Chełm ul. Szpitalna 53
    tel./fax. (82) 5655651
Oddział 23-200 Kraśnik Al. Niepodległości 25
    tel./fax. (81) 8254870
Oddział 21-100 Lubartów ul. Cicha 14
    tel. (81) 8552041 w. 306, (81) 8544301
Oddział 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100
    tel. (81) 5258008, (81) 5374244, (81) 5374249
Oddział 21-400 Łuków ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
    tel./fax. (25) 7982237
Oddział 24-100 Puławy ul. Bema 1
    tel. (81) 4502300
Oddział 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 82
    tel./fax. (84) 6643915
Oddział 22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego 66
    tel. (82) 5723955, fax. (82) 5724170
Oddział 22-400 Zamość Al. Jana Pawła II 10
    tel. (84) 6773205, (84) 6773333, (84) 6773200

Partnerzy

facebook