NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Informacje nieudostępnione

Postawa prawna do nieujawniania danych osobowych:

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922),
2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.).

 

Partnerzy

facebook