NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Majątek

Posiadane nieruchomości są w nieodpłatnym użytkowaniu Regionalnego Centrum.
Ponadto Regionalne Centrum posiada specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny służący do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dawców krwi i osocza oraz pobieranej krwi i jej składników, dla zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów.

Partnerzy

facebook