NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Podstawy prawne działania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1371),
2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r. 2142 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.)
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)
6. statutu nadanego przez Ministra Zdrowia,
7. regulaminu organizacyjnego.

Partnerzy

facebook