NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Przedmiot działania

 

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo lubelskie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie posiada:
Akredytację w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników udzielona przez Ministra Zdrowia - decyzja Nr BA/4/04 z dnia 07.07.2004 r.
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 012/0273/15 z dnia 10.05.2018r. na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.
Zaświadczenie stwierdzające, że Laboratorium Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0787.
Zaświadczenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dla Pracowni Biologii Molekularnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uprawniające do wykonywania badania osocza metodami biologii molekularnej.
Certyfikaty GMP wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdzające zgodność warunków wytwarzania krwi i jej składników z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania zawartymi w Dyrektywie 2003 / 94/ EC.
Nr Certyfikatów GMP:

GIF-IW400/0273_01_01/04/102/17 dla RCKiK w Lublinie z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_02_01/04/103/17 dla OT Lublin Al.Kraśnicka 100 z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_03_01/04/104/17 dla OT Lubartów z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_05_01/04/106/17 dla OT Biała Podlaska z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_07_01/04/108/17 dla OT Zamość z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_11_01/04/111/17 dla OT Chełm z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_09_01/04/110/17 dla OT Kraśnik z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_04_01/04/105/17 dla OT Łuków z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW-400/0273_10_01/04/96/15 dla OT Puławy z dnia 05.09.2017 r.
GIF-IW400/0273_08_01/04/109/17 dla OT Tomaszów Lubelski z dnia 04.05.2017 r.
GIF-IW400/0273_06_01/04/107/17 dla OT Włodawa dnia 04.05.2017 r.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w zakresie „Pobieranie, preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników. Badania laboratoryjne. Prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku", przyznany dnia 20.02.2018 r. przez Bureau Veritas Certification. Numer certyfikatu: PL008135/P.

 

Partnerzy

facebook