NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Statut

 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 29.05.2012 r.
Kopia statutu jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 7.01.2014 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 7.07.2016 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 15.03.2017 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 11.09.2018 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie z dnia 18.01.2019 r.
Kopia zarządzenia jest do pobrania tutaj

 

 

Partnerzy

facebook