NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Struktura organizacyjna

 

I. DYREKCJA RCKiK w Lublinie:

   Dyrektor - dr n. med. Elżbieta Puacz
   p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Małgorzata Orzeł
   Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - mgr Grzegorz Fiedorowicz
   Główny Księgowy - mgr Eugenia Sokół

II. Kierownicy poszczególnych Działów, Pracowni i Ośrodka Dawców Szpiku, Koordynatorzy sekcji

1. PION MEDYCZNY

1) Dział Dawców i Ekspedycji - lek. med. Magdalena Hempel
   - Z-ca kierownika DDiE ds. koordynowania oddziałów terenowych
   - Sekcja Dawców - lek. med. Dorota Zaborska - Olejnik
              - Rejestracja
              - Gabinety Lekarskie
   - Sekcja Ekspedycji

2) Dział Preparatyki i Pobierania - mgr Magdalena Bartnik
   - Z-ca Kierownika DPiP ds. pielęgniarskich i ekip wyjazdowych - mgr Anna Adamczyk
   - Sekcja Pobrań
   - Sekcja Preparatyki

3) Dział Laboratoryjny - mgr Jolanta Korzeniowska
   - Pracownia Czynników Zakaźnych oraz Krwinek Płytkowych i Białych - mgr Jolanta Korzeniowska
   - Pracownia Badań Konsultacyjnych - mgr Joanna Woś
   - Pracownia Hematologii i Koagulologii - mgr Joanna Pawulska
   - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców - mgr Dorota Łakomiec- Królikowska

4) Ośrodek Dawców Szpiku – p.o. Kierownika - lek. med. Małgorzata Orzeł
                                                   Z-ca Kierownika - mgr Jolanta Korzeniowska
   - Komórka ds. finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych
   - Komórka ds. koordynacji, pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych
   - Komórka ds. edukacji i promocji transplantologii
   - Sekretariat

5) Dział Zapewnienia Jakości - mgr Ewa Embinger-Paprota
   - Pracownia Nadzoru nad Zapewnieniem Jakości i Szkoleń - mgr Justyna Lenarcik
   - Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej - dr n.med. Aleksandra Teodorczyk-Winnicka
   - Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

6) Dział Farmacji Szpitalnej – mgr Małgorzata Urbaś


2. PION ADMINISTRACYJNY

7) Dział Finansowo – Księgowy – mgr Eugenia Sokół

8) Dział Personalny – mgr Małgorzata Skrok

9) Dział Administracyjno - Eksploatacyjny - mgr Jadwiga Kosiarczyk

   - Koordynator administracyjny – mgr Michał Kobel
   - Sekcja ds. administracji i zaopatrzenia
   - Sekcja eksploatacji urządzeń
   - Sekcja ds. higieny
   - Magazyn
   - Sekcja ds. transportu – mgr Robert Styła

10) Dział Organizacyjno – Prawny - mgr Paweł Podgórski-Pietraś
   - Sekcja ds. Zamówień Publicznych – mgr Piotr Majgier
   - Sekcja ds. Informatycznych – mgr Tomasz Sternik
   - Sekcja ds. Organizacji Pracy
   - Sekcja ds. Kontrolingu
   - Sekcja ds. Kontroli Zarządczej
   - Sekretariat i Kancelaria
   - Archiwum

11) Dział Promocji i Marketingu – Paweł Filip

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego – mgr Dariusz Sawicki

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – Bożena Lemańska

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronności – mgr Mariusz Krukowski


III. Kierownicy / Koordynatorzy Terenowych Oddziałów:

1) Oddział w Białej Podlaskiej – lek. med. Barbara Barszczewska 
2) Oddział w Chełmie - lek. med. Tomasz Jankowski
3) Oddział w Kraśniku – 
4) Oddział w Lubartowie -
5) Oddział w Łukowie – lek.med. Beata Bilińska
6) Oddział w Puławach - mgr Teresa Błachnio
7) Oddział w Tomaszowie Lubelskim – st. pielęgniarka Urszula Chyżyńska
8) Oddział we Włodawie - lek. med. Janusz Tajchert
9) Oddział w Zamościu - dr n. med. Anna Mika 

 

Partnerzy

facebook