NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Przedmiot działania

 

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo lubelskie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie posiada:
Akredytację w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników udzielona przez Ministra Zdrowia - decyzja Nr BA/4/04 z dnia 07.07.2004 r.
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 012/0273/15 z dnia 10.05.2018r. na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.
Zaświadczenie stwierdzające, że Laboratorium Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0787.
Zaświadczenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dla Pracowni Biologii Molekularnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uprawniające do wykonywania badania osocza metodami biologii molekularnej.
Certyfikaty GMP wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdzające zgodność warunków wytwarzania krwi i jej składników z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania zawartymi w Dyrektywie 2003 / 94/ EC.
Nr Certyfikatów GMP:

Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.1 WTC/0273_01_01/108 dla RCKiK w Lublinie - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.4 WTC/0273_05_01/111 dla OT Biała Podlaska - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.10 WTC/0273_11_01/117 dla OT Chełm - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.8 WTC/0273_09_01/115 dla OT Kraśnik - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.2 WTC/0273_03_01/109 dla OT Lubartów - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.3 WTC/0273_04_01/110 dla OT Łuków - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.9 WTC/0273_10_01/116 dla OT Puławy - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.7 WTC/0273_08_01/114 dla OT Tomaszów Lubelski - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.5 WTC/0273_06_01/112 dla OT Włodawa - 05.06.2019 r.
Certyfikat nr IWPS-405.52.2019.KK.6 WTC/0273_07_01/113 dla OT Zamość - 05.06.2019 r.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w zakresie „Pobieranie, preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników. Badania laboratoryjne. Prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku", przyznany dnia 20.02.2018 r. przez Bureau Veritas Certification. Numer certyfikatu: PL008135/P.

 

Partnerzy

facebook