NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Krwiodawcy z "PZL-ŚWIDNIK" S.A. dla życia i wolności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dziękuje mieszkańcom Świdnika i okolic oraz członkom Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy "PZL-Świdnik" S.A. za honorowe oddanie krwi podczas akcji w dn. 12.07.2015 r. (niedziela). Akcja odbyła się  na terenie parafii pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Wyszyńskiego 32 w Świdniku.

Główny organizator ,,wydarzenia” - Pan Andrzej Słotwiński stanął jak zwykle na wysokości zadania.
Podczas akcji krew oddało 21 dawców, dzięki którym pozyskaliśmy 9,5 litra krwi.

Bardzo dziękujemy za okazane serce !

Więcej informacji o akcji na stronie:
http://solidarnoscpzlswidnik.pl/aktualnosci/page/krwiodawcy-z-pzl-widnik-s.a.-dla-ycia-i-wolnoci

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

 

Akcja poboru krwi w Świdniku w dn. 12.07.2015 r.

Partnerzy

facebook