NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Co to jest krew?

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza. Pełni bardzo ważną funkcję w organizmie człowieka.

- krwinki czerwone są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu
- krwinki białe są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami
- płytki krwi pełnią funkcję w zatrzymaniu krwawienia i krzepnięciu krwi
- osocze stanowi ok. 55% objętości krwi, zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek, płuc

Grupy krwi występujące w populacji polskiej:
A Rh+     32%                                   A Rh-     6%
O Rh+    31%                                   O Rh-     6%
B Rh+    15%                                    B Rh-     2%
AB Rh+    7%                                    AB Rh-   1%

Każdy potencjalny kandydat na dawcę lub honorowy dawca krwi jest dla nas jednakowo ważny, niezależnie od posiadanej grupy krwi, jednak jak wynika z powyższej statystyki tylko 15% populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też  zwracamy się ze szczególną prośbą do osób posiadających grupę Rh ujemną o systematyczne uczestnictwo w krwiodawstwie, by zabezpieczyć potrzeby polskich biorców.

Partnerzy

facebook