NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Akcja "Podziel się zdrowiem" Lublin, wąwóz Rury, 25.07.2015 r.

Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy SKOK im. Z. Chmielewskiego, SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz Lubelskie Towarzystwo Biegowe zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Podziel się zdrowiem”.

Akcja odbędzie się w dniu 25 lipca 2015 r. (sobota) w wąwozie Rury, od strony ul. Nadbystrzyckiej i Romantycznej w Lublinie, start o godz. 10.00.

Tego dnia biegacze z Lublina oraz wszyscy chętni pracownicy SKOK ich rodziny i bliscy będą mieć możliwość podzielenia się swoim zdrowiem z potrzebującymi poprzez oddanie krwi. Krew będzie można oddać w godz. 10.00-14.00 w mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także zarejestrować się jako Potencjalny Niespokrewniony Dawca Szpiku.

W ramach tej akcji prowadzony będzie otwarty trening biegowy dla mieszkańców miasta oraz szkolenie i pokaz pierwszej pomocy zorganizowany przez PCK, a tak potrzebny w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dla osób chcących oddać krew będzie przeprowadzona jedynie krótka rozgrzewka.

Każda z osób uczestniczących w akcji - zarówno oddająca krew jak i rejestrująca się jako Potencjalny Niespokrewniony Dawca Szpiku - otrzyma pamiątkową koszulkę.


Krew Darem Życia - podziel się nim z potrzebującymi. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tak szczytnym celu.

RCKiK w Lublinie
Zarząd SKOK im. Z. Chmielewskiego
Zarząd Klubu HDK PCK SKOK im. Z. Chmielewskiego
Lubelskie Towarzystwo Biegowe

Akcja 26.07.2015 wąwóz Rury, Lublin

Partnerzy

facebook