NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usługi poligraficznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Przyjmowanie ofert do dnia 04.01.2018 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usługi poligraficznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Przyjmowanie ofert do dnia 04.01.2018 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/52/17 

Ogłoszenie o zamówieniu

Przesuniecie terminu składania ofert 

Przesuniecie terminu składania ofert- 2 

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

Partnerzy

facebook