NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKCz. Składanie ofert do dnia 26.07.2017 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych najnowszej generacji do filtrowania KKCz z workiem transferowym i systemem odpowietrzania.

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/34/17

Termin składania ofert: 26.07.2017 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

 

 

Partnerzy

facebook