NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do silników Diesla (EN 590) do samochodów służbowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie SP ZOZ. Składanie ofert do dnia 25.07.2017 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do silników Diesla (EN 590) do samochodów służbowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie SP ZOZ.

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/30/17

Termin składania ofert: 25.07.2017 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania 

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook