NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi pełnej. Składanie ofert do dnia 13.04.2018 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi pełnej. 

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/02/18

Termin składania ofert: 13.04.2018 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ- załacznik nr 2 do SIWZ

Instrukcja wypełniania JEDZ

Odpowiedzi na pytania 

Zestawienie parametrów- zmodyfikowane załacznik

Odpowiedzi na pytania 2

Zestawienie parametrów 2 modyfikacja

Zmiana ogłoszenia 31.03

Zmiana ogłoszenia 04.04

Odpowiedź na pytanie 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook