NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony: ZADANIE I: dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, kompatybilnych, ZADANIE II: dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał.

Przetarg nieograniczony: ZADANIE I: dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, kompatybilnych z posiadanym analizatorem ACL ELITE PRO jako back – up dla zaoferowanego w dzierżawę analizatora, z dopuszczeniem oferty wariantowej, obejmującej dzierżawę dwóch analizatorów koagulologicznych (jeden podstawowy, drugi jako back-up) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, kompatybilnych z tymi analizatorami.
ZADANIE II: dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych i przeciwciał anty-β2glikoproteina I metodą manualną.

Nr sprawy: RCKiK.DZ-3321/03/18

Termin składania ofert: 06.03.2018 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania 

Formularz cenowy- zmodyfikowany 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Partnerzy

facebook