NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dyrekcja

Dyrektor
dr n. med. Elżbieta Puacz 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
lek. med. Waldemar Klimasiński

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Grzegorz Fiedorowicz

Główna Księgowa
mgr Eugenia Sokół

 

Partnerzy

facebook