NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Dzień Zdrowia obchodzony w Kraśniku

7 kwietnia podsumowano XV Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu oraz XI edycję Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo.
Do Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu zgłosiło się 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego.W ramach Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo trwającej od września 2015 roku do marca 2016 roku wzięły udział 157 osoby, które łącznie oddały blisko 70 litrów krwi. Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Relacja na stronach Lubelska.TV

Lublin, 11.04.2016r.

Partnerzy

facebook