NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Jubileuszowa 30 akcja poboru krwi w Łukowej, 02.08.2015 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dziękuje mieszkańcom gminy Łukowa i okolic oraz członkom Klubu HDK im. ks. Marka Sobiłło w Łukowej za honorowe oddanie krwi podczas 30 akcji poboru krwi w dn. 02.08.2015 r. (niedziela). Akcja tradycyjnie została przeprowadzona na terenie łukowskiego gimnazjum.

W tym dniu krew oddało 100 dawców, dzięki którym pozyskaliśmy 45 litrów krwi.

Łącznie podczas minionych 30 akcji mieszkańcy gminy Łukowa oddali ponad 800 litrów krwi, a w tym roku w Łukowej ma być oddana 2000 donacja krwi. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. ks. Marka Sobiłło przy OSP w Łukowej przygotowuje się teraz do 31 akcji poboru krwi, która odbędzie 27 września br.

Średnio organizują po 3-5 akcji w roku, zawsze uczestniczy w niej średnio ponad 60 osób, przez 8 lat funkcjonowania Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający w Gminie Łukowa zorganizował 29 akcji. W dn. 15 lipca 2015 roku obchodzili mały jubileusz swego istnienia. Pierwsza akcja poboru krwi odbyła się w Łukowej 15 lipca 2007 roku i podczas niej krew oddało 99 osób. Do tej pory odbyło się niespełna 2000 oddań, tj. ponad 800 litrów krwi, ratując życie i zdrowie ludzkie.

Oficjalnie Klub zrzeszających dawców krwi z Łukowej i okolic powstał 25 listopada 2015 roku i działał przy Gminnym Ośrodku Kultury. W 2012 roku przeszedł "pod skrzydła" OSP Łukowa, a w 2013 roku przyjął imię świętej pamięci wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej ks. Marka Sobiłło, czynnego krwiodawcy i propagatora jej ideałów.

Klub zrzesza 87 honorowych dawców krwi, o akcjach przypominają sobie nawzajem, jeśli kogoś nie widzą wysyłają SMS-y, zapraszają chętny z sąsiednich gmin. Przybiegają strażacy biorący udział w tegorocznej edycji konkursu „Ognisty ratownik - gorąca krew”. Obecne są także całe rodziny.

Łukowa jest fenomenem na skalę całego województwa. Nie tylko chodzi o to, że występują tam rzadkie grupy krwi jak ORh- i ARh- ale także dla tego, że akcje są bardzo dobrze przygotowane, a organizatorzy akcji jaki i sami krwiodawcy, to grupa oddanych, sumiennych i świadomych dawców, na których zawsze można liczyć.

W działalność Klubu włącza się wiele osób, począwszy od proboszcza przez Wójta, Radę Gminy, lokalnych przedsiębiorców, Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego na władzach gminnego Gimnazjum, które udostępnia sale, skończywszy. W najbliższą akcję, jubileuszową bo trzydziestą, włączyło się Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu. Krwiodawcy z Łukowej wychodzą także do społeczności lokalnej, gościli na gminnych dożynkach, pomagają w zbiórkach na rzecz Domu Dziecka w Zwierzyńcu.


Więcej o krwiodawcach z Łukowej na stronie: http://hdk.lukowa.pl/

Akcja w Łukowej, 02.08.2015

Partnerzy

facebook