NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Znak ZZP-WYBÓR BROKERA/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego  wraz z regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem

https://www.zzpprzymz.pl/przetargi/konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego-znak-zzp-wybor-brokera-19/

 

 

Partnerzy

facebook