NCK
 • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
 • Dawcy-Covid-19
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę
 • Pamietaj

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 


Ogłoszenie 40/2020 

Zatrudni: starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Badań Konsultacyjnych w  Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 23.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


Ogłoszenie 39/2020 

Zatrudni: starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Czynników ZXakaźnych w  Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 25.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 38/2020 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Łukowie

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 37/2020 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Kraśniku

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 36/2020 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Lubartowie

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 35/2020 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 34/2020 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Białej Podlaskiej

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Zatrudni: Kierownika Oddziału Terenowego w Puławach

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 12.12.2020r.


 

Ogłoszenie 32/2020 

Zatrudni: rejestratorkę medyczną

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 20.11.2020r.

Data obowiązywania: 30.11.2020r.


 

Ogłoszenie 31/2020 

Zatrudni: farmaceutę w Dziale Zapewnienia Jakości

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie 29/2020 

Zatrudni: diagnostę laboratoryjnego w Dziale Zapewnienia Jakości

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie 28/2020 

Zatrudni: szatniarza

Miejsce pracy: Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

Ogłoszenie 27/2020 

Zatrudni: audytora wewnętrznego

Miejsce pracy:  Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

Ogłoszenie 26/2020 

Zatrudni: informatyka w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Miejsce pracy:  Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie 25/2020 

Zatrudni: specjalistę w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Miejsce pracy:  Lublin

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie 24/2020 

Zatrudni: pielęgniarkę/pielęgniarza

Miejsce pracy: Oddział Terenowy Puławy oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Lublin

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


 

Zatrudni: farmaceutę

Miejsce pracy: Terenowy Oddział RCKiK w Zamościu

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór nad urządzeniami medycznymi
 • Kwalifikowanie składników krwi
 • Certyfikacja osocza do wytwórni farmaceutycznej

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 11.09.2020 r.


Zatrudni:  kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego

Miejsce pracy:  Lublin

Główne zadania na stanowisku:

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu:

 • opracowywania, aktualizowania i wdrażania dokumentów regulujących funkcjonowanie RCKiK;
 • zawierania umów na usługi medyczne realizowane przez i na rzecz RCKiK;
 • zamówień publicznych przez RCKiK;
 • kontroli zarządczej;
 • obsługi informatycznej;
 • obiegu dokumentów i archiwum.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego i co najmniej 3 letniego stażu pracy
 • doświadczenia zawodowego przy realizowaniu zadań z w/w zakresu (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w jednostkach ochrony zdrowia)
 • znajomości przepisów prawa dot. organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia
 • biegłej znajomości obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów
 • sumienności, terminowości i dokładności w działaniu
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 17.07.2020 r.

 


  

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Zamościu

Miejsce pracy: Zamość

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu i na ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 12.05.2020 r.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl


Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ………......…………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.


1.     Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, wpisane do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003874, oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000018652, NIP: 712-24-27-252, REGON: 431029412

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik.lublin.pl

3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

        a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

        b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

         c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik.lubllin.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 81 532 89 32 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Lublin, 29.11.2019 r.

Partnerzy

facebook