NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Składanie ofert do dnia 13.09.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/32/19

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook