NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (LWB), Fundacja "Solidarni Górnicy" oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (RCKiK) w dn. 19.06.2015 r. podpisały trójstronne Porozumienie dedykowane promocji honorowego krwiodawstwa i rekrutacji do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Celem sygnowanego Porozumienia jest realizacja programu edukacyjno-wolontariackiego, polegającego na włączeniu się kadry pracowniczej Spółki i społeczności lokalnej w akcje krwiodawcze oraz „szpikowe”. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w regionie, łączącą wysiłki sektora publicznego, biznesowego i pozarządowego, dla wsparcia szlachetnej idei krwiodawstwa i rekrutacji do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Tradycje krwiodawcze w LWB liczą sobie już ponad trzydzieści lat m.in. dzięki funkcjonowaniu na kopalni Honorowego Klubu Dawców Krwi PCK im. Z. Goli i spontanicznym odruchom solidarności naszych pracowników i pracownic z osobami potrzebującymi krwi. W związku z tym podpisanie Porozumienia było naturalną kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych praktyk Spółki, przy wsparciu RCKiK i korporacyjnej Fundacji „Solidarni Górnicy”. U podstaw współpracy znalazło się przekonanie o potrzebie niesienia bezinteresownej pomocy, kreowania świadomych i odpowiedzialnych postaw służących ochronie zdrowia i życia, jak również aktualne zapotrzebowanie na szpik oraz krew i jej składniki.

 

Porozuminie: RCKiK w Lublinie, LW BOGDANKA SA, Fundacja SOLIDARNI GÓRNICY

Partnerzy

facebook