NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę w pełni automatycznego analizatora, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Składanie ofert do 04.10.2018 godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę w pełni automatycznego analizatora, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Przyjmowanie ofert do dnia 04.10.2018 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/16/18

SIWZ

Ogłoszenie

JEDZ-wersja xml

Odpowiedzi i zmiany

Zmodyfikowany Formularz cenowy w wersji edytowalnej

Zmodyfikowane zestawienie parametów ocenianych w wersji edytowalnej

Strona 2 odpowiedzi na pytania z 18.09.2018 r.

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Odpowiedź 2 na pytanie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Partnerzy

facebook