NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru BD FACSVia. Składanie ofert do dnia 18.09.2018r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru BD FACSVia

Przyjmowanie ofert do dnia 18.09.2018 r. godz. 12:00

RCKiK.DZ-3321/21/18

SIWZ

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Partnerzy

facebook