NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów antykoagulacyjnych

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów antykoagulacyjnych Zadanie I: Dostawa Płynu ACD (A) do trombaferezy automatycznej, Zadanie II: Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9% roztworze NaCl do plazmaferezy automatycznej

Przyjmowanie ofert do dnia 18.07.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/20/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook