NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania próbek krwi żylnej (wraz z niezbędnymi akcesoriami), techniką próżniową

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania próbek krwi żylnej (wraz z niezbędnymi akcesoriami) techniką próżniową

Przyjmowanie ofert do dnia 10.07.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/19/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania str.1

Odpowiedzi na pytania str.2

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook