NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na Hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych

Przetarg nieograniczony nausługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych

Przyjmowanie ofert do dnia 06.08.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/28/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Zmiena treści SIWZ

Formularz oferty - zmodyfikowany

Załącznik Nr 5 do SIWZ - zmodyfikowany

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook