NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z mocą od 1 grudnia 2018r.

Kopia regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 1 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia zarządzenia nr 54/2018 Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest do pobrania tutaj 

 

Partnerzy

facebook