NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 26/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Regulamin

Kopia załącznika nr 1 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Partnerzy

facebook