NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 49/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

Regulamin

Kopia załącznika nr 1 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Partnerzy

facebook