NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Ulga Honorowych Krwiodawców za rok 2015

 ULGA DLA HONOROWYCH KRWIODAWCÓW

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w rokupodatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtemewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym)

lub

  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT -36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew).

Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.

Pobierz ulotkę:
Ulotka Ministerstwa Finansów na temat ulgi dla honorowych krwiodawców

Partnerzy

facebook